Home » Chân Đế Ô Dù Lệch Tâm

Chân Đế Ô Dù Lệch Tâm Subscribe!

Chân đế ô dù lệch tâm là loại chân đế chuyên sử dụng cho việc sản xuất dù lệch tâm. Những chiếc chân đế ô lệch tâm có thể được làm từ rất nhiều các chất liệu nhưng thịnh hành hiện nay là: chân đếdù sắt, bê tông, đá granite, chân đế gang.

Chan de o có vai trò rất lớn trong việc cố định ô lệch tâm ngoài trời. Giúp cho những chiếc dù lệch tâm luôn có hiệu quả che mưa nắng ngoài trời tốt nhất.

Scroll To Top
error: Content is protected !!